Projekty budowlane domów / Adaptacje projektów typowych

Projektujemy wyjątkową architekturę dostosowaną do indywidualnych potrzeb klientów. Projekty domów, rezydencji są dla nas tematami nad którymi pracujemy z pasją realizując marzenia klientów. Dzięki doświadczeniu, wiedzy i zaangażowaniu naszych architektów i inżynierów gwarantujemy bardzo wysoką jakość usług, terminowość przy konkurencyjnej cenie projektu.

  Wykonujemy pełen zakres usług projektowych, w tym w zależności od potrzeb:
 • wykonanie mapy do celów projektowych, opracowanie badan geologicznych
 • wystąpienie w imieniu Inwestora o decyzje o warunkach zabudowy i warunki przyłączenia u gestorów sieci
 • opracowania koncepcyjne, badanie lokalizacji
 • wykonanie realistycznych wizualizacji budynku
 • opracowanie kompleksowego wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego, koordynacja projektu
 • przygotowanie kosztorysów inwestorskich
 • doradztwo w zakresie przepisów i norm, doboru konstrukcji i materiałów budowlanych
 • >w razie potrzeby przy budynkach komercyjnych oferujemy opiniowanie rzeczoznawcze projektów i rozwiązań, doradztwo w zakresie ppoż, bhp, san-hig
 • nadzory autorskie i inwestorskie

Po uzyskaniu wstępnych informacji na temat zlecenia zapewniamy szybkie sporządzenie dokładnej wyceny i harmonogramu prac projektowych.